De leden van EFIB vzw zijn zelfstandige bank/verzekeringsagenten die een mandaatovereenkomst hebben met BNP Paribas Fortis.


EFIB vzw verdedigt hun rechten van algemeen belang, zowel t.o.v. hun principaal BNP Paribas Fortis NV als binnen de sector van zelfstandige bankagenten.


Wij hoeven u wellicht niet te overtuigen hoe belangrijk het is lid te zijn van uw agentenvereniging. De fondsen zijn noodzakelijk ter financiering van fiscale en juridische ondersteuning, de communicatie naar u allen, administratieve ondersteuning.


Door het voldoen van uw bijdrage bent u tevens volwaardig lid van :

- BZB (www.bzb.be, de Vlaamse federatie van bank/verzekeringsagenten)

- FEDAFIN (www.fedafin.be , de franstalige federatie)

- FECIF (www.fecif.eu, de Europese federatie)

- geniet u van diverse kortingen via onze aankoopcentrale Fextra


Voor onze vele realisaties verwijzen wij in het bijzonder naar onze algemene vergadering, naar onze website, naar de lokale voelsprieten en naar de verslagen van het paritair overlegorgaan en het gespreksforum welke u terug vindt in eureka.

 
Ook voor de zaken die we niet hebben kunnen realiseren, onvoldoende gerealiseerd hebben of nog steeds "going on" zijn,
verwijzen wij naar deze verslagen.
U kan daar alvast uit afleiden welke inspanningen geleverd werden door de vertegenwoordigers van EFIB vzw.


Om het administratieve werk voor onze penningmeester te beperken werken wij vanaf heden uitsluitend via SEPA-mandaat.

Gelieve dit mandaat correct in te vullen en over te maken aan   roger.lenaerts@bnpparibasfortis.com

indien dit nog niet zou gebeurd zijn.


Onze college Roger Lenaerts zal ook bij nieuwe aanstelling jullie de nodige info verschaffen.


Voor kalenderjaar 2019 is het lidgeld bepaald op 0.03% van de bruto aanbreng per exploitant

Dit met een minimum van 500 euro en een maximum van 1000 euro.Verantwoordelijke Leden : Lenaerts Roger  


Email : roger.lenaerts@bnpparibasfortis.comAlvast bedankt !