VZW EFIB is de vereniging van BNP Paribas Fortis agenten in BelgiŽ.


Onze doelen


De vereniging heeft als doel:


  • Het verdedigen en het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden agenten ;
  • Het verzekeren van de continuÔteit van de verschillende agenten distributievormen ;
  • Het groeperen van haar leden in een geest van collegialiteit en solidariteit ;
  • Het versterken en organiseren van een permanente dialoog en overleg tussen haar leden;
  • Het onderzoeken en informeren over alle kwesties van beroepsaard die de leden kunnen aanbelangen Ė

      o.a. studie van de juridische, fiscale, economische, sociale en commerciŽle problemen in verband met de activiteiten

      van haar leden en hieromtrent informatie- en/of vormingssessies organiseren ; 


  • Het als woordvoerder optreden, het vertegenwoordigen en het verdedigen van de belangen van haar leden ten

    aanzien van Fortis, de overheden, de pers en alle mogelijke andere bevoegde autoriteiten, instellingen en verenigingen ; 


  • Contacten en overleg organiseren met (beroeps)verenigingen en federaties in de financiŽle- en verzekeringssector 

in brede zin ; Samenwerkingsverbanden uitwerken of toetreden tot nationale of internationale verenigingen of federaties die dezelfde of gelijkaardige doelstellingen nastreven ; 


  • Het nastreven van een algemeen aanvaarde beroepsethiek voor de BNP Paribas Fortis zelfstandige agenten.